Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο Ἐμεῖς οἱ θνητοί


ΙΑΤΡΙΚΗ δὲν ἐκπαιδεύει τοὺς ἰατροὺς στὴν διαχείρισι τοῦ θανάτου: 

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Ὀρθόδοξο καί Καθολικό Πάσχα


Γιατί Ὀρθόδοξο καὶ Καθολικὸ Πάσχα δὲν θὰ συμπέσουν ποτὲ ξανὰ
Μετὰ τὸ 2700 λόγω συσσώρευσης τοῦ Μετώνειου σφάλματος δὲν θὰ μποροῦν νὰ συμπέσουν ποτὲ τὴν ἴδια ἑβδομάδα ἡ Ἰουλιανὴ καὶ ἡ Γρηγοριανὴ πανσέληνος
in.gr, 31 Μαρτίου 2018


Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Αριθμός 660/2018
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Ιανουαρίου 2017 με την εξής σύνθεση: Νικ. Σακελλαρίου, Πρόεδρος, Ι. Γράβαρης, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Γ. Παπαγεωργίου, Ι. Μαντζουράνης, Δ. Σκαλτσούνης, Γ. Ποταμιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιμέκας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Θ. Αραβάνης, Μ. Πικραμένος, Π. Μπραΐμη, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Θ. Τζοβαρίδου, Ελ. Παπαδημητρίου, Κ. Νικολάου, Μ. Σωτηροπούλου, Αγγ. Μίντζια, Σύμβουλοι, Ρ. Γιαννουλάτου, Χρ. Σιταρά, Αικ. Ρωξάνα, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Ελ. Παπαδημητρίου και Αγγ. Μίντζια, καθώς και η Πάρεδρος Αικ. Ρωξάνα μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

Χρήστου Γιανναρᾶ, Ἡ Ἀνάσταση γιά ἀρχάριους

Χρήστου Γιανναρᾶ
«Ἡ Ἀνάσταση γιὰ ἀρχάριους»
Καθημερινὴ 18.04.2017


Τὴν πραγματικότητα τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπινου ἐμβρύου πῶς θὰ τὴν ὀνομάζαμε, ζωὴ ἢ θάνατο; Ἔχει τὸ ἀνθρώπινο ἔμβρυο «δυνάμει» (σὲ προοπτικὲς ἀνάπτυξης) τὶς προϋποθέσεις γιὰ νὰ ζήσει, διαθέτει τὶς ὑπαρκτικὲς δυνατότητες γιὰ νὰ συστήσει ἐνεργὸ παρουσία ἀτομικῆς ὑπόστασης τοῦ ζῆν. Ὅμως ἀκόμα δὲν ζεῖ. Πρέπει νὰ «γεννηθεῖ» γιὰ νὰ ζήσει.

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

π. Βασιλείου Θερμοῦ, Ἔρωτας καί γάμος


Ἔρωτας καί γάμος: μυστήριο ἀγάπης
Θερμός Βασίλειος (Πρωτοπρεσβύτερος, Δρ. Θεολογίας-Παιδοψυχίατρος)
Συζητώντας μ' ἕνα ἱερέα γιά τό γάμο...

-Γιατί ὀνομάζουμε τό γάμο μυστήριο; Τί τό μυστηριῶδες ἔχει;
Δέν τό ὀνομάζουμε μυστήριο ἐπειδή ἔχει κάτι τό ἀκατανόητο, ὅπως ἡ κοινόχρηστη σημασία ὑπονοεῖ. Μυστήριο εἶναι κάθε συνάντηση κτιστοῦ καί ἀκτίστου, δηλαδή Θεοῦ ἀπό τή μία καί ἀνθρώπου ἀπό τήν ἄλλη. Καί στόν ἐκκλησιαστικό γάμο ἔχουμε μιά τέτοια συνάντηση, μᾶλλον μιά ἕνωση, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι μυστήριο ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῡ ἤ ἡ Θεία Λειτουργία. Φυσικά μία τέτοια συνάντηση ὑπερβαίνει τή δυνατότητα τοῦ μυαλοῦ μας νά τήν κατανοήση πλήρως.

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Τό πνεῦμα τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς


Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Μεγάλη Σαρακοστή. Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα (Ἀθήνα: Ἀκρίτας, 1981), σσ. 36-39

Κεφάλαιο 2
Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

1. «ΧΑΡΜΟΛΥΠΗ»

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Οἱ Ἅγιοι ὁρίζουν τό χριστιανικό ἦθος


Γεωργίου Μεταλληνοῦ πρωτ.,
«Οἱ Ἅγιοι ὁρίζουν τὸ χριστιανικὸ ἦθος»
Τὴν ἁγιοπνευματικὴ πορεία τοῦ χριστιανοῦ ὑπενθυμίζει ἡ περίοδος τῆς Τεσσαρακοστῆς
Καθημερινὴ 7.3.1999