Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Φάκελλος: ἐκτρώσεις

Σύλλογος ἡ Ἀγκαλιά
https://www.agalia.org.gr/

Σύλλογος Ἀφῆστε με νὰ ζήσω
https://afistemenaziso.gr/

Βίντεο: Σιωπηλὴ κραυγή
https://www.youtube.com/watch?v=8ANP5gkzD3g

Βίντεο: Ἐπέζησε ἀπὸ μία ἄμβλωση
https://www.youtube.com/watch?v=D3GsbqHhWEg

Βίντεο: Τὸ θαῦμα τῆς ζωῆς
https://www.youtube.com/watch?v=BxrkznhJo3A

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Ἀθανασίου Γκότοβου, Κατά τῆς υἰοθεσίας παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλοφίλους

 Ἀθανάσιος Γκότοβος Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων
«Πολλαπλὴ κανονικότητα: στὸ ὄνομα τῆς ἀγάπης γιὰ τὸ παιδί…»

https://www.huffingtonpost.gr/entry/pollaple-kanonikoteta-sto-onoma-tes-ayapes-yia-to_gr_5ae10ac2e4b08248abaa6e52?utm_hp_ref=gr-homepage

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Ἰ.Κ.Ἀγγελοπούλου, Ὑπερασπιζόμενοι τίς ἠθικές μας ἀρχές
Ἰωάννου Κ. Ἀγγελοπούλου
ΥπερασπιζΟμενοι τις ηθικες μας αρχες
Ἀκτῖνες (2018) 38-40

        Τὸ 2016 ἐκυκλοφορήθη ἕνα ἐνδιαφέρον βιβλίο τοῦ Joachim Fest μὲ τὸν τίτλο Ὄχι ἐγώ. Ὁ Ναζισμὸς μέσα ἀπὸ τὰ μάτια ἑνὸς παιδιοῦ. Στὸ βιβλίο αὐτὸ περιγράφεται, ἡ ἐμπειρία τοῦ συγγραφέως, ὁ ὁποῖος τότε ἦταν δεκατριῶν ἐτῶν, ἀπὸ τὴν  ἀντίστασι τοῦ πατρός του, ἑνὸς ἀνωτέρου Γερμανοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου, στὴν ἄνοδο καὶ ἐπικράτησι τοῦ Ναζισμοῦ. 

Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο Ἐμεῖς οἱ θνητοί


ΙΑΤΡΙΚΗ δὲν ἐκπαιδεύει τοὺς ἰατροὺς στὴν διαχείρισι τοῦ θανάτου: 

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Ὀρθόδοξο καί Καθολικό Πάσχα


Γιατί Ὀρθόδοξο καὶ Καθολικὸ Πάσχα δὲν θὰ συμπέσουν ποτὲ ξανὰ
Μετὰ τὸ 2700 λόγω συσσώρευσης τοῦ Μετώνειου σφάλματος δὲν θὰ μποροῦν νὰ συμπέσουν ποτὲ τὴν ἴδια ἑβδομάδα ἡ Ἰουλιανὴ καὶ ἡ Γρηγοριανὴ πανσέληνος
in.gr, 31 Μαρτίου 2018